iki yansal çap

iki yansal çap Fr. Bipariétal (diamètre)

iki yansal çap için benzer kelimeler


iki yansal çap, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'y', 'a', 'n', 's', 'a', 'l', ' ', 'ç', 'a', 'p', şeklindedir.
iki yansal çap kelimesinin tersten yazılışı paç lasnay iki diziliminde gösterilir.