iki tek

iki tek

“İçki içmek” anlamına gelen iki tek atmak deyiminde geçer: “El âlem huzurunda fütur etmeden akıllarına estiği zaman gelir, iki tek atarlar.” -S. F. Abasıyanık.


iki tek için benzer kelimeler


iki tek, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 't', 'e', 'k', şeklindedir.
iki tek kelimesinin tersten yazılışı ket iki diziliminde gösterilir.