ikili görme

ikili görme İng. diplopia

İki gözün görülen nesne üzerindeki bir yerde birleşmemesi ya da iki gözün sağladığı imgelerde ayrılıkların gerektirdiği gibi kaynaştırılamaması yüzünden, kimi şaşılarda olduğu gibi tek nesneyi iki olarak görme.


ikili görme için benzer kelimeler


ikili görme, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'l', 'i', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
ikili görme kelimesinin tersten yazılışı emrög iliki diziliminde gösterilir.