ikili kök

ikili kök

a. db. Hem ad hem de fiil kökü gibi kullanılan kök: Göç, göçmek; acı, acımak.


ikili kök Fr. digraphe

Tek bir ses göstermek üzere yanyana getirilen iki harften ibaret harf öbeği: Pr. eh gibi.


ikili kök Osm. sünai

Sami dillerde iki abanıktan ibaret olan kök.


ikili kök Osm. muhtelit kök

Hem ad kökü hem de eylem kökü gibi kullanılan kök: Göç, göçmek; tat, tatmak; eski, eskimek; ekşi, ekşimek; acı, acımak; ağrı, ağrımak; koca, kocamak sancı, sancımak; yer, yermek; sin, sinmek vb.


ikili kök Osm. muhtelit kök

Hem ad hem de fiil kökü olarak kullanılan kök: acı / acı-, ağrı / ağrı-, boya / boya-, eski / eski-, ekşi / ekşi-, karı "ihtiyar; eş, zevce" / karı- "yaşlanmak", sancı / sancı-, toz / toz-, art / art-, bağır / bağır-, yüz / yüz-, ara / ara-, yaz / yaz- gibi. || Bu ikili köklerin bir kısmında yalnızca ses bakımından bir birlik vardır. Aralarında hiçbir anlam ilişkisi yoktur. ara / ara-, yaz / yaz-, yüz / yüz- gibi kökler bu niteliktedir. İkili köklerin bir kısmında ise tam bir anlam ilişkisi söz konusudur. Bu nitelikteki adların çoğu Türkçedeki fiilden ad türetme eki olan -g ünsüzünün eriyip kaybolmasından oluşmuştur. Dolayısıyla aynı kökten kaynaklanan bu ikilik, bir ses değişmesinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır: acı- / açı-g > acı, kuru- / kuru-g > kuru, boya- / boya-g > boya, karı- "ihtiyarlamak" / karı-g > karı "ihtiyar"; tat- / ta-ıg > tat, sanç- / sanç-ıg > sancı vb.


ikili kök için benzer kelimeler


ikili kök, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'l', 'i', ' ', 'k', 'ö', 'k', şeklindedir.
ikili kök kelimesinin tersten yazılışı kök iliki diziliminde gösterilir.