ikilineer form

ikilineer form

bk. bilineer form.


ikilineer form için benzer kelimeler


ikilineer form, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'l', 'i', 'n', 'e', 'e', 'r', ' ', 'f', 'o', 'r', 'm', şeklindedir.
ikilineer form kelimesinin tersten yazılışı mrof reeniliki diziliminde gösterilir.