ikinci çokluk şahıs

ikinci çokluk şahıs

Zamirlerde ve çekimli fiillerde belirtilen "dinleyenler"; siz zamirinin ve çekimli fiillerin iyelik eki ve zamir kökenli -nIz / -nUz, -sInIz / -sU- nUz, -In / -Un, -InIz / -UnUz 2. şahıs çokluk ekleri: Fakat siz, bu asrın Türk gençliği, iki nevi ıstırap ortasında çırpınan âvare ruhlarısınız (Y. K. Karaosmanoğlu, Erenlerin Bağından, s. 103). İşte tam o sırada siz o harabeler içinden göçmüş bir neslin cehennemden dönen hayaletleri halinde bizim önümüze çıkıyor veyahut önümüzden kaçıp gidiyorsunuz (Y. K. Karaosmanoğlu, göst. e., s. 111). Siz de bir milleti ve bir dünyayı, boynuna böyle bir ip takarak maceradan maceraya sürüklediniz (Arif N. Asya, Kubbeler: İpler, s. 263) vb. bk. ikinci şahıs, krş. ikinci teklik şahıs.


ikinci çokluk şahıs

Azerbaycan Türkçesi: ikinci şaxsin cäm halı; Türkmen Türkçesi: ikinciyönkemäänin köplügi; Gagauz Türkçesi: çokluk sayıda ikinci üz; Özbek Türkçesi: koplikdagi ikkinçi şaxs; Uygur Türkçesi: ikkinçi şäxs köplük san; Tatar Türkçesi: ikençe zat küplek sanı; Başkurt Türkçesi: küplekten ikense zatı; Kmk: ekinçi betni köplük sanawu; Krç.-Malk.: köplük sannı ekinçi beti; Nogay Türkçesi: ekînşî özlîktîn köplîk sanı; Kazak Türkçesi: köpşe ekinşi jak ~ ekinşi jak köpşe; Kırgız Türkçesi: köptük sandın ekinçi cagı; Alt:: köp toonıň ekinçi t'üzüni; Hakas Türkçesi: köp sannıň îkîncî sırayı; Tuva Türkçesi: höynüň sanının i'yigi arnı;Şor Türkçesi: köp sanda iyginçi eezi; Rusça: vtoroye litso mnojestvennogo çisla


ikinci çokluk şahıs için benzer kelimeler


ikinci çokluk şahıs, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'ç', 'o', 'k', 'l', 'u', 'k', ' ', 'ş', 'a', 'h', 'ı', 's', şeklindedir.
ikinci çokluk şahıs kelimesinin tersten yazılışı sıhaş kulkoç icniki diziliminde gösterilir.