ikinci dereceden köken

ikinci dereceden köken

bk. Köken.


ikinci dereceden köken için benzer kelimeler


ikinci dereceden köken, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'd', 'e', 'r', 'e', 'c', 'e', 'd', 'e', 'n', ' ', 'k', 'ö', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
ikinci dereceden köken kelimesinin tersten yazılışı nekök nedecered icniki diziliminde gösterilir.