ikinci eniyi kuramı

ikinci eniyi kuramı İng. second best theory

Devlet müdahalesi, dışsallıklar ve piyasa aksaklıkları gibi nedenlerle birinci eniyiye ulaşılamadığı durumda, uygulanacak politikalarla özel maliyet-sosyal maliyet veya özel fayda-sosyal fayda farkının enaza indirilebileceğini ileri süren kuram.


ikinci eniyi kuramı için benzer kelimeler


ikinci eniyi kuramı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'e', 'n', 'i', 'y', 'i', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
ikinci eniyi kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk iyine icniki diziliminde gösterilir.