ikinci etkin ücret kuramı

ikinci etkin ücret kuramı İng. second efficiency wage theory

Etkin ücret uygulayan firmalarda işten ayrılmaların azalacağını ve böylece firmanın yeni işçileri bulmak için harcayacağı zaman ve onları eğitmek için katlanacağı maliyetlerden kurtulacağını ileri süren ve daha çok gelişmiş ülkeler için geçerli olan kuram. krş. birinci etkin ücret kuramı, üçüncü etkin ücret kuramı, dördüncü etkin ücret kuramı


ikinci etkin ücret kuramı için benzer kelimeler


ikinci etkin ücret kuramı, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 'n', ' ', 'ü', 'c', 'r', 'e', 't', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
ikinci etkin ücret kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk tercü nikte icniki diziliminde gösterilir.