üçüncü etkin ücret kuramı

üçüncü etkin ücret kuramı İng. third efficiency wage theory

Etkin ücret uygulayan firmalarda, işçilerin verimliliklerine uygun ücret alamamaları sonucu işten ayrılmalarına bağlı olarak ortaya çıkan ters seçim sorununun azalacağını, firmadaki çalışanların ortalama niteliğinin ve böylece verimliliğin artacağını ileri süren kuram. krş. birinci etkin ücret kuramı, ikinci etkin ücret kuramı, dördüncü etkin ücret kuramı


üçüncü etkin ücret kuramı için benzer kelimeler


üçüncü etkin ücret kuramı, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'ç', 'ü', 'n', 'c', 'ü', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 'n', ' ', 'ü', 'c', 'r', 'e', 't', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
üçüncü etkin ücret kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk tercü nikte ücnüçü diziliminde gösterilir.