etkin ücret

etkin ücret İng. efficiency wage

İşçilerin işten ayrılmalarını azaltıcı ve onları çalışmaya yönlendirici olan ve nitelikli işçileri çeken, piyasa denge ücretinin üzerinde olan ücret. krş. etkin ücret kuramları


etkin ücret için benzer kelimeler


etkin ücret, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 't', 'k', 'i', 'n', ' ', 'ü', 'c', 'r', 'e', 't', şeklindedir.
etkin ücret kelimesinin tersten yazılışı tercü nikte diziliminde gösterilir.