etkin ücret kuramları

etkin ücret kuramları İng. efficiency wage theories

Etkin ücretin, işgücü verimliliğine etkilerini inceleyen kuramlar. Ücretlerin düşürülmesi verimliliğin ve buna bağlı olarak kârlılığın azalmasına neden olacağından, bu kuramlar aynı zamanda reel ücretlerin katılığını ve bu katılığın işsizliğe neden oluşunu da açıklamaktadırlar.


etkin ücret kuramları için benzer kelimeler


etkin ücret kuramları, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 't', 'k', 'i', 'n', ' ', 'ü', 'c', 'r', 'e', 't', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
etkin ücret kuramları kelimesinin tersten yazılışı ıralmaruk tercü nikte diziliminde gösterilir.