birinci etkin ücret kuramı

birinci etkin ücret kuramı İng. first efficiency wage theory

Özellikle az gelişmiş ülkelerde etkin ücret ödenen çalışanların daha iyi beslenerek daha sağlıklı ve dolayısıyla daha verimli olacaklarını ileri süren ve bu ülkeler için 1950’lerin sonunda kanıtlanan kuram. krş. ikinci etkin ücret kuramı, üçüncü etkin ücret kuramı, dördüncü etkin ücret kuramı


birinci etkin ücret kuramı için benzer kelimeler


birinci etkin ücret kuramı, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 'n', ' ', 'ü', 'c', 'r', 'e', 't', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
birinci etkin ücret kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk tercü nikte icnirib diziliminde gösterilir.