doğal ücret kuramı

doğal ücret kuramı İng. natural wage theory

Ücret düzeyini işçi ve ailesinin yaşamını sürdürmesine yetecek kadar gıda maddeleri değeriyle ifade eden, ücreti emeğin maliyetine bağlayan ve David Ricardo tarafından geliştirilmiş kuram.


doğal ücret kuramı için benzer kelimeler


doğal ücret kuramı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'a', 'l', ' ', 'ü', 'c', 'r', 'e', 't', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
doğal ücret kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk tercü lağod diziliminde gösterilir.