ücret fonu kuramı

ücret fonu kuramı İng. wage fund theory

Önceden belirlenen ücret fonu nedeniyle ortalama ücretin işçi sayısına bağlı olduğunu, dolayısıyla ücretin yükseltilmesinde hükümetin ve işçi sendikalarının etkili olamayacağını, işçi sınıfı içinde bir grubun ücretini yükseltmenin ancak öteki grupların ücretini azaltmakla olanaklı olacağını ileri süren ve John Stuart Mill tarafından geliştirilen kuram.


ücret fonu kuramı için benzer kelimeler


ücret fonu kuramı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'c', 'r', 'e', 't', ' ', 'f', 'o', 'n', 'u', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
ücret fonu kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk unof tercü diziliminde gösterilir.