dördüncü etkin ücret kuramı

dördüncü etkin ücret kuramı İng. fourth efficiency wage theory

Çok sayıda işçi çalıştıran firmalarda, işçilerin çalışma başarımlarının tam izlenememesi sonucu ortaya çıkan ahlakî çöküntü sorununun, etkin ücret ödeyen firmalarda işçilerin çalışma isteğini artırarak azaltılabileceğini ve böylece verimliliğin artacağını ileri süren kuram. krş. birinci etkin ücret kuramı, ikinci etkin ücret kuramı, üçüncü etkin ücret kuramı


dördüncü etkin ücret kuramı için benzer kelimeler


dördüncü etkin ücret kuramı, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'r', 'd', 'ü', 'n', 'c', 'ü', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 'n', ' ', 'ü', 'c', 'r', 'e', 't', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
dördüncü etkin ücret kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk tercü nikte ücnüdröd diziliminde gösterilir.