ikinci epitrit

ikinci epitrit Fr. Deuxième épitrite

(Yunan Latin tartıbilim Terimi) İkincisi kısa, öbür üçü hep uzun olan dört heceli tartı adımı.


ikinci epitrit için benzer kelimeler


ikinci epitrit, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'e', 'p', 'i', 't', 'r', 'i', 't', şeklindedir.
ikinci epitrit kelimesinin tersten yazılışı tirtipe icniki diziliminde gösterilir.