ikinci

ikinci

sf. 1. İki sayısının sıra sıfatı. 2. Sırada önem bakımından birinciden sonra gelen: “Tevfik'in alçak gönüllü, hep ikinci planda kalma olgunluğundaki pişekârlığı Dümbüllü'ye sanatını en iyi değerlendirme olanağını sağlardı.” -H. Taner. 3. Değer ve kalitece birinciden sonra gelen: “Evde pişirip yedikleri çikolatanın kalitesi ikinci idi.” -S. F. Abasıyanık. 4. mec. Yeni, bir başka. 5. a. Birinciden sonra gelen kimse veya nesne: “Yeni ilişkisinden son derece hoşnut ve ilk bebeğine veremediği tüm sevgiyi ikincisine vermekte kararlıydı.” -E. Şafak.


ikinci Fr. Seconde
ikinci Fr. Secondaire
ikinci

İkinci


ikinci için benzer kelimeler


ikinci, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', şeklindedir.
ikinci kelimesinin tersten yazılışı icniki diziliminde gösterilir.