ikincil çevrim

ikincil çevrim İng. secondary circuit, secondary winding

Ateşleme çevriminin yüksek ateşleme gerilimini taşıyan bölümü.


ikincil çevrim için benzer kelimeler


ikincil çevrim, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'r', 'i', 'm', şeklindedir.
ikincil çevrim kelimesinin tersten yazılışı mirveç licniki diziliminde gösterilir.