ikincil mide genişlemesi

ikincil mide genişlemesi İng. secondary dilatatio ventriculi

Akut mide genişlemesi.


ikincil mide genişlemesi için benzer kelimeler


ikincil mide genişlemesi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'm', 'i', 'd', 'e', ' ', 'g', 'e', 'n', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
ikincil mide genişlemesi kelimesinin tersten yazılışı isemelşineg edim licniki diziliminde gösterilir.