ikincil polisitemi

ikincil polisitemi İng. secondary polycthemia

Kan yapıcı organlardaki bir bozukluğa bağlı olmaksızın, kalp yetmezliği, akciğer hastalıkları, böbrek yetmezliği gibi alyuvar yapımını uyaran doku hipoksisinin geliştiği durumlarda görülen polisitemi tipi, eritrositozis.


ikincil polisitemi için benzer kelimeler


ikincil polisitemi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'p', 'o', 'l', 'i', 's', 'i', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
ikincil polisitemi kelimesinin tersten yazılışı imetisilop licniki diziliminde gösterilir.