ikincil tutsat piyasası

ikincil tutsat piyasası İng. secondary mortgage market

Tutsat sözleşmesine dayanarak çıkarılan senetlerin alım satımının yapıldığı piyasa.


ikincil tutsat piyasası için benzer kelimeler


ikincil tutsat piyasası, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 't', 'u', 't', 's', 'a', 't', ' ', 'p', 'i', 'y', 'a', 's', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
ikincil tutsat piyasası kelimesinin tersten yazılışı ısasayip tastut licniki diziliminde gösterilir.