ikincil tüyler

ikincil tüyler İng. secondary feather

Birincil tüyler arasında bulunan, kısa, daha çok simetrik olan, yükselmenin sağlanması için önemli olan kanat tüyleri.


ikincil tüyler için benzer kelimeler


ikincil tüyler, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 't', 'ü', 'y', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
ikincil tüyler kelimesinin tersten yazılışı relyüt licniki diziliminde gösterilir.