ikiterimli denklemi

ikiterimli denklemi İng. binomial equation

(…) biçimindeki denklem.


ikiterimli denklemi için benzer kelimeler


ikiterimli denklemi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 't', 'e', 'r', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'd', 'e', 'n', 'k', 'l', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
ikiterimli denklemi kelimesinin tersten yazılışı imelkned ilmiretiki diziliminde gösterilir.