ikiz açık

ikiz açık İng. twin deficit

Bir ekonomide cari işlemler açığı ile bütçe açığının bir arada bulunduğu durum. krş. üçüz açık


ikiz açık için benzer kelimeler


ikiz açık, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'z', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'k', şeklindedir.
ikiz açık kelimesinin tersten yazılışı kıça ziki diziliminde gösterilir.