ikiz düzen

ikiz düzen İng. geminate two by two

(Mimarlık) Mimarlıkta iki aynı öğenin yan yana kullanılması. Örn. iki sütun ya da iki kemerin yan yana kullanılması gibi.


ikiz düzen için benzer kelimeler


ikiz düzen, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'z', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', şeklindedir.
ikiz düzen kelimesinin tersten yazılışı nezüd ziki diziliminde gösterilir.