ikiz ekseni

ikiz ekseni

bk. ikiz.


ikiz ekseni için benzer kelimeler


ikiz ekseni, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'z', ' ', 'e', 'k', 's', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
ikiz ekseni kelimesinin tersten yazılışı ineske ziki diziliminde gösterilir.