ikiz resim

ikiz resim İng. anaglyphe

Sinema İkiz resim işlemindeki çift resimden her biri.


ikiz resim için benzer kelimeler


ikiz resim, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'z', ' ', 'r', 'e', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
ikiz resim kelimesinin tersten yazılışı miser ziki diziliminde gösterilir.