ikiz tür

ikiz tür İng. sibling species

Morfolojik olarak birbirinden ayrılması oldukça güç fakat üreme bakımından izole olmuş türler. Sibling tür.


ikiz tür için benzer kelimeler


ikiz tür, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'z', ' ', 't', 'ü', 'r', şeklindedir.
ikiz tür kelimesinin tersten yazılışı rüt ziki diziliminde gösterilir.