iktisadi artık

iktisadi artık

bk. 1. net ürün 2. artık değer 3. artık


iktisadi artık için benzer kelimeler


iktisadi artık, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'a', 'r', 't', 'ı', 'k', şeklindedir.
iktisadi artık kelimesinin tersten yazılışı kıtra idasitki diziliminde gösterilir.