potansiyel iktisadi artık

potansiyel iktisadi artık

bk. gizli artık


potansiyel iktisadi artık için benzer kelimeler


potansiyel iktisadi artık, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'o', 't', 'a', 'n', 's', 'i', 'y', 'e', 'l', ' ', 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'a', 'r', 't', 'ı', 'k', şeklindedir.
potansiyel iktisadi artık kelimesinin tersten yazılışı kıtra idasitki leyisnatop diziliminde gösterilir.