eksitatör postsinaptik potansiyel

eksitatör postsinaptik potansiyel İng. excitatory postsynaptic potential, EPSP

Uyarıcı postsinaptik potansiyel.


eksitatör postsinaptik potansiyel için benzer kelimeler


eksitatör postsinaptik potansiyel, 33 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'k', 's', 'i', 't', 'a', 't', 'ö', 'r', ' ', 'p', 'o', 's', 't', 's', 'i', 'n', 'a', 'p', 't', 'i', 'k', ' ', 'p', 'o', 't', 'a', 'n', 's', 'i', 'y', 'e', 'l', şeklindedir.
eksitatör postsinaptik potansiyel kelimesinin tersten yazılışı leyisnatop kitpanistsop rötatiske diziliminde gösterilir.