imamkayığına binmek

imamkayığına binmek

ölü tabut içinde veya sal üzerinde mezarlığa götürülmek.


imamkayığına binmek için benzer kelimeler


imamkayığına binmek, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'm', 'a', 'm', 'k', 'a', 'y', 'ı', 'ğ', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'b', 'i', 'n', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
imamkayığına binmek kelimesinin tersten yazılışı kemnib anığıyakmami diziliminde gösterilir.