indirgenme potansiyeli

indirgenme potansiyeli İng. reduction potential

İndirgenme şeklinde yazılan bir elektrot tepkimesinin potansiyeli; elektrot potansiyeli ile eş anlamlıdır.


indirgenme potansiyeli için benzer kelimeler


indirgenme potansiyeli, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'd', 'i', 'r', 'g', 'e', 'n', 'm', 'e', ' ', 'p', 'o', 't', 'a', 'n', 's', 'i', 'y', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
indirgenme potansiyeli kelimesinin tersten yazılışı ileyisnatop emnegridni diziliminde gösterilir.