isim hakkı sözleşmesi

isim hakkı sözleşmesi İng. franchasing

Bir mal ya da hizmetin üretim ayrıcalığına sahip olan işletmenin, başka bir işletmeye bedel karşılığında söz konusu mal ya da hizmeti belirli bir bölge ve sürede üretme ya da satma hakkını vermesine ilişkin sözleşme.


isim hakkı sözleşmesi için benzer kelimeler


isim hakkı sözleşmesi, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 'i', 'm', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', ' ', 's', 'ö', 'z', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
isim hakkı sözleşmesi kelimesinin tersten yazılışı isemşelzös ıkkah misi diziliminde gösterilir.