işlevsel tanı

işlevsel tanı İng. functinal diagnose

Birincil nedeni dikkate alınmaksızın yalnızca bir organ veya sistemdeki işlevsel bozukluğu veya kaybı ifade eden tanı.


işlevsel tanı için benzer kelimeler


işlevsel tanı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'l', 'e', 'v', 's', 'e', 'l', ' ', 't', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
işlevsel tanı kelimesinin tersten yazılışı ınat lesvelşi diziliminde gösterilir.