ayırıcı tanı

ayırıcı tanı İng. differential diagnosis

Hastayı var olan klinik belirtilerdeki benzerlikler bakımından akla gelebilecek her hastalık yönünden muayene ederek ve elde edilen bulguları değerlendirerek gerçek hastalığın ne olduğunu ortaya koyma işlemi, diferensiyel diagnoz, tefriki teşhis.


ayırıcı tanı için benzer kelimeler


ayırıcı tanı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'ı', 'r', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 't', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
ayırıcı tanı kelimesinin tersten yazılışı ınat ıcırıya diziliminde gösterilir.