deniz tanı

deniz tanı İng. nautical twilight

Açık denizlerde, Güneş battıktan sonra yıldızlar görününceye dek geçen zaman aralığı.


deniz tanı için benzer kelimeler


deniz tanı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', 't', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
deniz tanı kelimesinin tersten yazılışı ınat zined diziliminde gösterilir.