istem eğrisinin değişimi

istem eğrisinin değişimi

bk. istem kayması


istem eğrisinin değişimi için benzer kelimeler


istem eğrisinin değişimi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 't', 'e', 'm', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 's', 'i', 'n', 'i', 'n', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
istem eğrisinin değişimi kelimesinin tersten yazılışı imişiğed ninisirğe metsi diziliminde gösterilir.