istem eğrisinin kayması

istem eğrisinin kayması

bk. istem kayması


istem eğrisinin kayması için benzer kelimeler


istem eğrisinin kayması, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 't', 'e', 'm', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 's', 'i', 'n', 'i', 'n', ' ', 'k', 'a', 'y', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
istem eğrisinin kayması kelimesinin tersten yazılışı ısamyak ninisirğe metsi diziliminde gösterilir.