talep eğrisinin kayması

talep eğrisinin kayması

bk. istem kayması


talep eğrisinin kayması için benzer kelimeler


talep eğrisinin kayması, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'l', 'e', 'p', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 's', 'i', 'n', 'i', 'n', ' ', 'k', 'a', 'y', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
talep eğrisinin kayması kelimesinin tersten yazılışı ısamyak ninisirğe pelat diziliminde gösterilir.