talep eğrisinin değişimi

talep eğrisinin değişimi

bk. istem kayması


talep eğrisinin değişimi için benzer kelimeler


talep eğrisinin değişimi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'l', 'e', 'p', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 's', 'i', 'n', 'i', 'n', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
talep eğrisinin değişimi kelimesinin tersten yazılışı imişiğed ninisirğe pelat diziliminde gösterilir.