talep değişimi

talep değişimi

bk. istem kayması


talep değişimi için benzer kelimeler


talep değişimi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'l', 'e', 'p', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
talep değişimi kelimesinin tersten yazılışı imişiğed pelat diziliminde gösterilir.