uzay eğrisinin kanonik gösterimi

uzay eğrisinin kanonik gösterimi İng. canonical representation of a space curve

(...)


uzay eğrisinin kanonik gösterimi için benzer kelimeler


uzay eğrisinin kanonik gösterimi, 32 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'z', 'a', 'y', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 's', 'i', 'n', 'i', 'n', ' ', 'k', 'a', 'n', 'o', 'n', 'i', 'k', ' ', 'g', 'ö', 's', 't', 'e', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
uzay eğrisinin kanonik gösterimi kelimesinin tersten yazılışı imiretsög kinonak ninisirğe yazu diziliminde gösterilir.