it sürüsü kadar

it sürüsü kadar

hkr. çok kalabalık.


it sürüsü kadar için benzer kelimeler


it sürüsü kadar, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 't', ' ', 's', 'ü', 'r', 'ü', 's', 'ü', ' ', 'k', 'a', 'd', 'a', 'r', şeklindedir.
it sürüsü kadar kelimesinin tersten yazılışı radak üsürüs ti diziliminde gösterilir.