izlence taslağı

izlence taslağı İng. running order

TV. Yayına başlamadan önce sunucuya verilen ve sunacağı izlencelerin saatlerini, konularını, yapıma katılan sanatçı ve uygulamanları belirten metin.


izlence taslağı için benzer kelimeler


izlence taslağı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'l', 'e', 'n', 'c', 'e', ' ', 't', 'a', 's', 'l', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
izlence taslağı kelimesinin tersten yazılışı ığalsat ecnelzi diziliminde gösterilir.