bitki taslağı

bitki taslağı Osm. nebat hastalığı

(botanik)


bitki taslağı için benzer kelimeler


bitki taslağı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 't', 'k', 'i', ' ', 't', 'a', 's', 'l', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
bitki taslağı kelimesinin tersten yazılışı ığalsat iktib diziliminde gösterilir.