kök taslağı

kök taslağı Osm. cüzeyr

(botanik)


kök taslağı için benzer kelimeler


kök taslağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'k', ' ', 't', 'a', 's', 'l', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
kök taslağı kelimesinin tersten yazılışı ığalsat kök diziliminde gösterilir.