bitki taslağı sapçığı

bitki taslağı sapçığı Osm. cezi

(botanik)


bitki taslağı sapçığı için benzer kelimeler


bitki taslağı sapçığı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 't', 'k', 'i', ' ', 't', 'a', 's', 'l', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 's', 'a', 'p', 'ç', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
bitki taslağı sapçığı kelimesinin tersten yazılışı ığıçpas ığalsat iktib diziliminde gösterilir.