giysi taslağı

giysi taslağı İng. costume sketch

Oyuncuların rol gereği giyecekleri giysilerin biçimlerini, renklerini ve özelliklerini gösteren ön hazırlık çizimi.


giysi taslağı için benzer kelimeler


giysi taslağı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'y', 's', 'i', ' ', 't', 'a', 's', 'l', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
giysi taslağı kelimesinin tersten yazılışı ığalsat isyig diziliminde gösterilir.